Kajakiem po Szczecinie 4h

TRASA ZIELONA – KAJAKIEM PO SZCZECINIE 4H

Terminy;

Trasy skrócone : 12.08.2018 brak miejsc (pomiędzy Trasą Zamkową a mostem Długim, postawiony jest most pontonowy do którego dopływamy i zawracamy na dalszą część trasy zgodnie z ofertą.)

Zapisy na wycieczkę prowadzone są do czwartku wieczorem. W późniejszym czasie, chętnych przyjmujemy w miarę wolnych miejsc – kontakt z nami jest dość utrudniony, gdyż w sezonie turystycznym, pracujemy cale dnie w terenie i odpowiadamy rano lub wieczorem.

Wpłynięcie na wody morskie (odcinek 200m od Trasy Zamkowej do wyspy Grodzkiej) pod zarządem Kapitanatu Portu Szczecin, odbywa się każdorazowo za zgodą Kapitana. Istnieje możliwość, że takowa zgoda tuż przed wycieczką nie zostanie udzielona. Jest to zupełnie niezależne od Organizatora. Na wodach pod zarządem Urzędu Żeglugi Śródlądowej (do Trasy Zamkowej), posiadamy zezwolenie nr Sz-430-04-168/2017.

Czas trwania: około 4 godzin, w zależności od grupy
Start: pierwsza wycieczka o godz. 11:00, Zbiórka uczestników przy wejściu na Przystań Wędkarską „TRAMWAJARZ” – 15 minut przed wycieczką. Wchodzimy od ul. Kolumba, w bramę ze szlabanem, na wysokości starej kładki na dworcu PKP.MAPKA-WYSPA-JASKOLCZA

Długość trasy: około 7 km

Forma wycieczki: rekreacyjna z przewodnikiem, dla początkujących

Ilość miejsc: 20 (10 kajaków, w tym do 3 kajaków rodzinnych (2+dziecko do 6 lat)

Koszt: bilet normalny 40,00 osoba, bilet ulgowy 35,00 osoba (dzieci do lat 6 bezpłatnie, jeśli płyną w kajaku rodzinnym 2+1 wyporność kajaka 220kg).  Każdy uczestnik, na wycieczce  otrzymuje pamiątkowy bilet ! Zniżka udzielana jest tylko osobie uprawnionej do ulgi. Posiadane zniżki i ulgi, nie sumują się.

Bilet ulgowy przysługuje – pamiętaj na starcie należy okazać odpowiedni dokument:

 1. Posiadaczowi Szczecińskiej Karty Turystycznej
 2. Posiadaczowi Szczecińskiej Karty Rodzinnej
 3. Posiadaczowi Szczecińskiej Karty Seniora
 4. Członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 5. Posiadaczom Karty Rabatowej ELITE CARD
 6. Emerytom i rencistom ZUS/KRUS
 7. Uczniom do lat 20 włącznie
 8. Studentom do lat 26 włącznie

Zapisy: Aby zapisać się na wycieczkę, należy wysłać swoje zgłoszenie na adres biuro@szczecinskawenecja.pl . W temacie e-maila wpisujemy nazwę wycieczki, wybraną datę i godzinę, np. Filipski Kajakiem po Szczecinie, 29.04.17 godz 11:00 . W treści zgłoszenia obowiązkowo podajemy dane:

 • Imię i nazwisko, wiek, miasto/miejscowość, każdego uczestnika – (jeśli korzysta z ulgi należy podać z jakiej). Na przykład; JAN NOWAK 33L, SZCZECIN, ULGA: Szczecińska Karta Rodzinna
 • Informację o wieku dziecka w przypadku kajaka 2+1. Maksymalny wiek dziecka 6 lat
 • Telefon kontaktowy do Zgłaszającego.

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ RÓŻNYCH WYCIECZEK I SPŁYWÓW, ZGŁOSZENIE NALEŻY WYSŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE W PODANYM WYŻEJ FORMACIE TEMATU MEJLA, JAK I WIADOMOŚCI.

Po wysłaniu  e-maila zgłoszeniowego, należy poczekać na potwierdzenie zapisu na wycieczkę z naszej strony i dopiero wówczas dokonujemy płatności, zgodnie z tytułem wpłaty podanym w potwierdzeniu.

PŁATNOŚCI: po wysłaniu przez nas potwierdzenia zgłoszenia, czekamy 2 DNI NA WYKONANIE PRZELEWU/WPŁATY – prosimy o wysłanie na nasz adres poczty elektronicznej, potwierdzenia wpłaty. Po tym okresie, przyjmujemy kolejne osoby, uznając że uczestnik zrezygnował z wycieczki.

Wpłat dokonujemy na  konto: WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O.  Szczecin, NEST BANK KOD SWIFT (BIC) NESBPLPW NUMER KONTA PL 46 2530 0008 2024 1032 5087 0001, w tytule wpisując dane podane w potwierdzeniu zgłoszenia. Pamiętaj, aby na wycieczkę zabrać ze sobą aktualny dokument, uprawniający do ulgi. Zapisu na wycieczkę dokonujemy, w momencie zaksięgowania płatności. Decyduje kolejność dokonanych wpłat – w przypadku przekroczenia liczby miejsc, niezwłocznie wykonujemy przelew zwrotny i informujemy o tym Zgłaszającego.  Dokonanie opłaty jest równoznaczne zaakceptowaniem OWU PZU SPORT, Regulaminu Korzystania ze Sprzętu Wodnego oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

Informacje dodatkowe: W wycieczce może wziąć udział każda chętna osoba, bez względu na wiek. Trasa przygotowana jest typowo dla początkujących uczestników jak i przyjezdnych gości. Pokonujemy ją rekreacyjnie i nie ścigamy się pomiędzy sobą. Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w wycieczce pod opieką rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich opiekunów. Uczestnicy wycieczki uczestniczą na własną odpowiedzialność. Organizator dołoży wszelkich starań, aby trasa wycieczki była bezpieczna. Impreza odbywa się bez względu na pogodę, lecz może z jej powodu zostać skrócona lub odwołana w trakcie trwania usługi. Wycieczka odbywa się przy minimum 10 osobach.

Ważne dokumenty:

 1. Ogólne  warunki udziału w wycieczce
 2. Regulamin korzystania ze sprzętu kajakowego – osoby indywidualne (wycieczki, spływy, wypożyczalnia Głębokie, mobilne punkty wypożyczania kajaków
 3. Regulamin korzystania ze sprzętu kajakowego – grupy zorganizowane, imprezy na zlecenie.
 4. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW SPORT
 5. RAMOWA UMOWA ORGANIZACJI WYCIECZKI NA ZLECENIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
 6. RAMOWA UMOWA WYNAJMU KAJAKÓW NA ZLECENIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
 7. Wzór rezygnacji z wycieczki dla osób indywidualnych WERSJA PDF, WERSJA EDYTOWALNA MSWORD
 8. Polityka Prywatności.

LINK – MAPA Z OPISAMI OBIEKTÓW NA TRASIE WYCIECZKI.